Skip to content

Communicatie ziekenhuis

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

De uitdaging

Het ziekenhuis beter positioneren bij de belangrijkste doelgroepen.
Uit een enquête bleek dat het beeld dat de doelgroepen van het ziekenhuis hadden zeer ongelijk was. Het weerspiegelde onvoldoende de competenties die het ziekenhuis te bieden had.

Download deze referentiecase
Ziekenhuis ; Communicatie

Communicatie afgestemd op de doelgroepen van het ziekenhuis

Living Stone bereikte de doelgroepen van het ziekenhuis door voor elk van hen de meest geschikte communicatiekanalen te selecteren. De kern van de nieuwe communicatiestrategie is azlink, een magazine gericht naar verwijzende huisartsen, specialisten en internisten. Living Stone stroomlijnde het redactieproces en richtte een redactieraad op die toeziet op het schrijven, bijschaven en afstemmen van artikels op de noden van het tijdschrift en zijn doelgroep. Bijkomend voordeel is dat door medisch personeel in de redactieraad te laten zetelen, het meer inspraak krijgt in de strategische koers van het ziekenhuis op het vlak van communicatie.

Benieuwd hoe communicatie kan bijdragen tot het succes van uw ziekenhuis?

Lees onze blog

Visuele identiteit consequent toegepast

De visuele identiteit wordt ondersteund door verschillende media zoals de jaarlijkse colloquiumbrochure en de uitnodigingen voor symposia door de ziekenhuisdirectie. Bijzondere aandacht ging naar het eenvoudig toepasbaar maken van de visuele identiteit: Living Stone ontwikkelde verschillende templates waarmee ziekenhuispersoneel de visuele identiteit kan toepassen op documenten die ze zelf maken. Zo wordt ze gebruikt voor personeelsadvertenties, interne en externe correspondentie en de nieuwsbrieven van de verschillende afdelingen.

App Ontwikkeling
Website En App Ontwikkeling

Ondersteuning bij de invoering van online communicatie

Alle gedrukte communicatie van het ziekenhuis werd door Living Stone online gezet op azlink.be, zodat ze gemakkelijk toegankelijk is voor huisartsen en alle andere betrokkenen. Naast azlink zelf zijn ook de presentaties, de verslagen en het videomateriaal van colloquia en symposia via azlink.be beschikbaar voor alle geïnteresseerde artsen. Herinneringsberichten en online accreditatie voor ziekenhuisconferenties moedigen medische professionals aan om zich in te schrijven. Dankzij deze online communicatie worden deze evenementen nu veel beter bezocht dan in het verleden.

Tevreden met de resultaten van de samenwerking

Een direct herkenbare ‘huisstijl’ die vertrouwen wekt en een indruk van moderniteit geeft, ondersteunt en versterkt alle communicatie door en binnen het ziekenhuis. Ook de communicatie tussen verschillende beroepsgroepen binnen het ziekenhuis is verbeterd: azlink trekt de aandacht van personeel, medische staf en management, dankzij hun vertegenwoordiging in de redactieraad. De ziekenhuissymposia en -conferenties genieten op hun beurt een groter draagvlak, dankzij de verhoogde visibiliteit en de online inschrijvings- en accreditatieprocedure. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV positioneert zich nu meer dan ooit als één van de meest vooruitstrevende zorgverstrekkers in de regio.

Brochure Medisch Marketing
Medisch Magazine Design
flyer ontwerp

Living Stone heeft ons geholpen om een duidelijke visie uit te dragen, en de samenwerking met hen is uitstekend verlopen. Het Living Stone-team heeft zijn eigen ideeën niet aan onze organisatie opgedrongen; ze hebben enkel geholpen om ons denkpatroon te verfijnen.

Algemeen Directeur

Living Stone heeft onze communicatiekanalen een nieuwe, consistente visuele identiteit gegeven. De verschillende doelgroepen van het ziekenhuis, zoals huisartsen, specialisten en internisten, ervaren deze nieuwe manier van communiceren allemaal als zeer succesvol.

Algemeen Directeur

Druk Kaartjes
Print Design Minigids

De visuele identiteit wordt ondersteund door verschillende media zoals de jaarlijkse colloquiumbrochure, uitnodigingen voor symposia door de ziekenhuisdirectie. Bijzondere aandacht ging naar het eenvoudig toepasbaar maken van de visuele identiteit: Living Stone ontwikkelde diverse templates waarmee het ziekenhuispersoneel de visuele identiteit kan toepassen op documenten die zij zelf creëren. Zo wordt ze gebruikt voor personeelsadvertenties, interne en externe correspondentie en de nieuwsbrieven van de verschillende afdelingen.

Algemeen Directeur

Bekijk de video's
die we maakten voor AZ Sint-Jan:

TESTIMONIAL /
Alcon

Living Stone zorgt ervoor dat we een goed plan hebben om mee te beginnen, en dat is voor mij heel belangrijk. Ze zorgen ervoor dat alle inhoud in lijn is met onze boodschap en doelstellingen.

Alcon

TESTIMONIAL /
Nexans

Ik moet gewoon zeggen dat jij en je team absolute rocksterren zijn! Wat jullie de afgelopen zes weken hebben geproduceerd is verbazingwekkend!

Nexans

TESTIMONIAL /
Roche

Living Stone’s unieke mix van strategische marketingvaardigheden, ervaring in veranderingsmanagement, IT/ICT-kennis en expertise in de gezondheidszorg maakte van hen de perfecte keuze als marketingpartner.

Roche

TESTIMONIAL /
Amplifon

Er zijn maar weinig bureaus met zoveel kennis van medische marketingcommunicatie. Bovendien kent Living Stone belangrijke opinieleiders in elke sector van de medische wereld. En al die relaties leveren nog meer waardevolle contacten op.

Amplifon

TESTIMONIAL /
ORSI Academy

Living Stone ondersteunde ORSI bij het combineren van enquêteresultaten met diepgaande kennis van de markt om een visuele identiteit te creëren die spot-on was en stevig verankerd in de realiteit van ORSI.

ORSI Academy

Met ons
samenwerken?

Hoe kunnen we
u helpen?

Met ons
samenwerken?

Zoeken